หน้าแรก กล่อง

แสตนด์โชว์ (ทุกขนาด)

Amulette de Cartier long necklace

ราคาเริ่มต้น 100 บาทต่อชิ้น

ขั้นต่ำ 100 ชิ้น

ใบเสนอราคา

สแตนด์โชว์ หรือ ชั้นโชว์สินค้า เป็นอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการขายที่ได้รับความนิยม
เนื่องจาก สามารถวางสินค้าอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก และง่ายต่อการมองเห็นผลิตภัณฑ์
รูปแบบแสตนด์จะมีลักษณะแตกต่างกันตามการออกแบบ และความต้องการของลูกค้า

ดาวน์โหลด เทมเพลต

Scroll To Top