หน้าแรก ข่าวสาร

News & Activities

23 ธันวาคม 2563

มาตรการป้องกัน COVID-19

บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล จำกัด มีความตระหนัก จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะ และได้มีมาตรการในการป้องกันต่าง ๆ ดังนี้

อ่านต่อ
7 พฤศจิกายน 2563

อบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการอบรม อบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน

อ่านต่อ
24 มิถุนายน. 2563

อบรมหลักสูตร GMP Codex

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการอบรม GMP Codex เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน

อ่านต่อ
24 สิงหาคม 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ตรวจสุขภาพแก่พนักงานประจำปี 2562

อ่านต่อ
30 พฤษภาคม 2562

อบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 และ 14001:2015

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัทได้จัดการอบรม ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

อ่านต่อ
Scroll To Top