หน้าแรก ข่าวสาร

News & Activities

25 พฤศจิกายน 2563

7 พฤศจิกายน 2563 อบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการอบรม อบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน

อ่านต่อ
25 พฤศจิกายน 2563

24 มิถุนายน 2563 อบรมหลักสูตร GMP Codex

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการอบรม GMP Codex เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน

อ่านต่อ
24 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ตรวจสุขภาพแก่พนักงานประจำปี 2562

อ่านต่อ
25 พฤศจิกายน 2563

30 พฤษภาคม 2562 อบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 และ 14001:2015

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัทได้จัดการอบรม ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

อ่านต่อ
25 พฤศจิกายน 2563

12 เมษายน 62 สุขสันต์วันสงกรานต์

12 เมษายน 62 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันล้ำค่า ในวันสงกรานต์ 2562

อ่านต่อ
Scroll To Top