หน้าแรก CSR

มาตรการการป้องกัน COVID-19 ภายในบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม


28 เมษายน 2564

       สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศไทยในปัจจุบัน  บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล จำกัด มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน 

บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะ และได้มีมาตรการในการป้องกันต่าง ๆ ดังนี้

 1. ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าบริษัทฯ

                1.1 วัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่เกิน 37.5 องศาฯ

                1.2 สวมหน้ากากอนามัย

                1.3 ล้างมือด้วยสบู่เหลว (มีขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน)

                1.4 แจ้งประวัติการเดินทางประจำวัน และลงบันทึก

 1. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 2. ทุกคนต้องรักษาระยะห่างในการทำงาน ไม่จับกลุ่มเกิน 2 คนขึ้นไป เพื่อลดโอกาสเสี่ยง
 3. การรับประทานอาหาร มีฉากกั้น โต๊ะเว้นโต๊ะ และ มีข้อปฏิบัติในระหว่างการรับประทานอาหาร
 4. งดการประชุม/การรวมกลุ่ม ในช่วงที่มีการระบาดหนัก เพื่อลดความเสี่ยง โดยใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เป็นหลัก
 5. มีทีมงานเฝ้าระวังด้วยการวัดไข้พนักงานทุกคน วันละ 3 เวลา (เช้า กลางวัน เย็น)
 6. มีแอลกอฮอล์วางตามจุดต่างๆที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ที่จับประตู หน้าต่าง ฉีดฆ่าเชื้อทุกครั้ง
 7. กรณีมีการเดินทางข้ามจังหวัด จะต้องยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ และผู้บริหารก่อนเท่านั้น
 8. ช่วงวันหยุดพนักงานทุกคนจะต้องมีการบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆโดยละเอียด ส่งต่อคณะกรรมการฯ
 9. การทำความสะอาดภายในสถานที่ทำงาน มีการแยกประเภทในการทำความสะอาด เช่น พื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดทุกวัน , พื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดทันทีหลังจากที่มีการใช้งาน , บริเวณที่ทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง และพื้นที่ที่ทำความสะอาด 2 สัปดาห์ครั้ง
 1. ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าบริษัทฯ

                1.1 วัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่เกิน 37.5 องศาฯ

                1.2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

                1.3 ล้างมือด้วยสบู่เหลว (มีขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน)

                1.4 ลงบันทึกแบบฟอร์มคัดกรอง COVID-19 สำหรับผู้ติดต่อจากภายนอก (ต้องไม่มีประวัติฯไปในพื้นที่เสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19)


        ** Office ปลอดเชื้อปลอดภัย พนักงานร่วมใจป้องกัน ลูกค้าไว้วางใจเรา **

Scroll To Top